Katja
Hyvönen

Yrittäjä, päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja
Sosionomi AMK, johtamisen erikoisammattitutkinto

Aija-Marjut
Laukkanen-Rytkönen

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopettaja, varajohtaja
Kasvatustieteen kandidaatti

Marianne
Vainionpää

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Lähihoitaja 
(vanhempainvapaalla)

Minna
Bovellan

varhaiskasvatuksen opettaja
Sosionomi AMK

Susanna
Kettunen

varhaiskasvatuksen opettaja
Sosionomi AMK